Oldal teteje

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Vikár Béla Zeneiskola

Facebook

Barcsi Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Béla Művészeti Iskolája

Logók

palyazat logo

palyazati logok2

Városunk

Szakmai beszámoló

Szeptemberben meghirdettük a Manó muzsika szakkört. "Süni zenét" az előkészítősöknek,  a címadó "Manó muzsikát" az előkészítő és első osztálynak, az "EarMaster"  hallás, hangsor, hangzat és ritmus feladatok , valamint a "Finále" kottairó programmal ismerkedhettek meg a 3-4-5-6 osztályos tanulók. Összesen 15 főre készítettem el a programokat. A kezdőkkel szerettem volna megismertetni, megszerettetni, érdekessé tenni a zenetanulást, kialakítani a csoport szellemet. A könnyebb beilleszkedés érdekében a kezdő feladatok után ezek kicsit nehezebb változatát is kipróbálhatták. A feladatokat mindig felváltva, de egymást segítve oldották meg.

2015. 09.25. Péntek 14:00 - 15:00

Program: "Süni zene"

Ismerkedés a hangokkal, hangos és halk fogalma. Ezekben a feladatokban különböző tárgyak hangját kell felismerni, rákattintani a helyes sorrendre. Csak a jó megoldás után lehet a következő feladatra menni. Ezeket a feladatokat egyenként is megcsináltuk, mert a gép mindig más tárgyak hangját adta.

        

2015. 09.25. Péntek 15:00 - 16:00

Program: "Manó muzsika"

Magas és mély hangok, állathangok, magas és mély hangszerek hangjának felismerése. A feladat hasonló mint a Süni zenében, csak itt már nemcsak a tárgyak hangját kellett felismerni, hanem a különböző zörejeket valamint a hangszerek hangját magasság illetve mélység szerint. Itt a tárgyakat könnyebben felismerték az előző feladatok után, nehezebb volt a hangszerek felismerése. Mindenki

a saját hangszerét felismerte, megismerkedhettek olyan hangszerekkel is, amiket az iskolában nem oktatnak. A jó megoldásokért pirospont járt. A rossz megoldásokat a gép nem fogadta el, így addig kellett a feladatokat ismételni, míg jó nem lett a feladat.

    

                                                                    

2015. 09.25. Péntek 16:00-17:00

Program: "EarMaster"

Hangtávolságok összehasonlítása, a nagyobb távolság felismerése. Ez a feladat előkészít a hangközök meghallásához, felismeréséhez. A jó megoldás után automatikusan kapják a következő hangtávolságot, ha nem jó a megoldás más magasságban lehetőség van a javításra. Mindenki ugyanannyi darabszámú feladatot kapott, az eredmény százalékban jelent meg. Név szerint mentette a gép, hogy mennyi feladatot oldottak meg, mennyi volt a jó és rossz megoldás.

     

2015. 09.25. Péntek 17:00 - 18:00

Program: "Finále"

A "Finále" egy kottaíró program, mellyel megismerhették, hogyan készülnek a kották, hogyan lehet képeket, szövegeket szerkeszteni. Az első foglalkozáson megtanulták a hangszerek beállítását, az ütem mutató valamint a hangsor megadását.  Ezután láthatták azokat a segédlehetőségeket amikkel a továbbiakban szerkeszthettek dalt.

      

                                            

2015. 09.26. Szombat 9:00 - 10:00

Program: "Süni zene"

Az előző napi feladatok gyors átismétlése után tovább folytattuk az ismerkedést a zenével. Terítékre kerültek a ritmusok, ütemek az egyenletes lüktetés. Megismerték a ritmusok nevét, beosztását, a mérőütést, énekléshez az egyenletes járást, hogy a zenének egyenletes lüktetése van.

         

2015. 09.26. Szombat 10:00 - 11:00

Program: "Manó muzsika"

Megismerkedtek a hangszer családokkal, ezek hangerejével, hogy mennyire fontos szerepe van a zenében a csendnek, mit jelent a tempó jelzés, fürge-lomha gyors- lassú előadásmód. Hallás utáni ritmus javítás gyakorlása, valamint a gép által adott ritmus sor beírása a feladatba. Ezek a feladatok segítik a memória fejlesztését.  A hibás megoldásokat a gép nem fogadja el. A ritmus feladatoknál nagyon kellett a pontosság.

         

 

2015. 09.26. Szombat 11:00-12:00

Program: "EarMaster"

Hangközök felismerése versenyszerűen. Először csak a könnyebb, jól felismerhető  hangközök meghallása, később fokozatosan nehezebb feladatok gyakorlása következett. Verseny feladatokat oldottunk meg. Fő cél a gyakorlás és hallásjavítás volt, valamint a pontos figyelés kialakítása, mely segít a hangszeres daraboknál is.

          

2015. 09.26. Szombat 12:00-13:00

Program: "Finále"

Hangszerek beállítása, egyszólamú kotta lap, valamint szóló hangszer zongorakíséretes lap készítése. Beállítottuk, hogy hány ütemes legyen a darab, a szóló hangszer hol helyezkedjen el. Kipróbáltunk több lehetőséget. ( esztétikum fejlesztése) Beállítottuk, hogy  a lapon hol helyezkedjen el a kotta.

              

2015. 10. 02.  Péntek 14:00 - 15:00

Program: "Süni zene"

Gyors és lassú, magas és mély fogalma, meghallása. Ebben a feladatban megbeszéltük, hogy melyek a lassú állatok, melyek a gyorsak. Azt is megbeszéltük, hogy  ezeket idegen nyelven fejezzük ki.

Zenei bemutatás alapján fel kellett ismerni, hogy a zene vajon milyen állatot utánozhat. Belehallgattunk  Saint- Saëns Állatok farsangja c. zeneműbe, Prokofjev Péter és a farkas c. műbe. Próbáltak kitalálni, hogy egy-egy hangszer kit ábrázolhat. Pl. Fuvola a madarat, mint magas hangszer, fagott mint mélyhangzású hangszer a nagypapát.

 

2015. 10. 02. Péntek 15:00 - 16:00

Program: "Manó muzsika"

Ez a foglalkozás csak a ritmusról szólt. Hallás után ritmusfelismerési feladatok sorozatát csináltuk, majd képek alapján ritmusjavítás következett. Ezeket a feladatokat lassítva és gyorsítva is megoldottuk, felhasználva azt a gyakorlatot, amit mar az előző foglalkozásokon megismertünk. Ritmusfelismerésünk bővült új ritmussal (fél hang) és azok szünetjeleivel. Felhasználták ismételten a megtanult egyenletes lüktetést, mert csak úgy fogadta el a program a ritmust, ha pontosan kopogták a megadott ritmus sort.

        

 

2015. 10. 02. Péntek 16:00-17:00

Program: "EarMaster"

Az előző foglalkozáson begyakorolták a hangközöket, most pedig a hármashangzatok következtek. Szintén sok-sok feladatot oldottak meg versenyszerűen, egyre nehezíthetve a gyakorlatokat. Nemcsak zongorán hallhattak, felbontásokat,  hanem más hangszeren, ami nehezítette a hangzatok felismerését. Betekintést nyertek más hangszer technikai játékába.

                    

2015. 10. 02. Péntek 17:00-18:00

Program: "Finále"

Dallam bevitele, kottázása, kíséret készitése. Előadásai jelek használata. Egy rövid dalt tanultak meg ezen a foglalkozáson, ( Láttál-e már valaha..) ennek a dalnak a kotta képét kellett elkészíteni. Mindenki egy-egy mozzanatot készített segítséggel. Megtapasztalták, hogy a kotta készítés nem egyszerű dolog, hiszen hangonként kell bekottázni a rövid kis dalt. Rácsodálkoznak, hogy mekkora munkát jelent egy hosszabb darab elkészítése.

      

2015. 10. 03. Szombat 9:00 - 10:00

Program: "Süni zene"

Dallamok bekottázása,  javítása  segitséggel, valamint dallamok felismerése. Eddig ez a feladat jelentette a legnagyobb problémát, mert még nem mindenkinél alakult ki biztos hallás. Ezt a feladatot hallásjavításként sokat gyakoroltuk.

     

                                                                 

2015. 10. 03. Szombat 10:00 - 11:00

Program: "Manó muzsika"

Ütemfajták,  a zene hangulata, fúvós hangszerek vonós hangszerek ( hangszercsaládok),  ezek hangjának felismerése. Miből készülhetnek hangszerek. Emberi hangok, hangmagasságok. Hangszín felismerés beszéd és ének alapján. Egymás hangjának felismerése ( kis hangtani ismertetés).  

    

2015. 10. 03. Szombat 11:00-12:00

Program: "EarMaster"

Ritmusok, ritmusjavítás, skálák felismerése hallás illetve kottakép alapján. A helyes megoldások következtében a feladatok fokozatosan gyorsulnak, ezzel nehezíthetve a félismerést.  A feladat előkészít a dallamdiktálásra, a skála menetek megjegyzésére, ezáltal gyorsabban tudnak dallamot írn

       

2015. 10.03 Szombat 12:00-13:00

Program: "Finále"

Színes kotta készítése, szöveg írása a dallam alá. Ebben a gyakorlatban a gyerekeknek az volt a feladata, hogy az ABC- neveket megtanítsák a kicsiknek. Színes kottát készítettek, hogy könnyebben meg lehessen különböztetni a magasságokat és a hangok helyét. Szín alapján a kezdőknek könnyebb a hangok helyének megjegyzése. 

 

2015. 10. 10. Szombat 9:00 - 10:00

Program: "Süni zene"

Az utolsó foglalkozás összefoglalása az eddig tanultaknak, valamint memória és zongora játék  versenyszerűen. A gyerekek párosával oldottak meg a feladatokat.

    

2015. 10. 10. Szombat 10:00 - 11:00

Program: "Manó muzsika"

Összefoglalás, puzzle játék, memória játék hangszerekkel, hangokkal. Vetélkedő, a végen virtuális oklevelet kaptak a gyerekek.

 

2015. 10. 10. Szombat 11:00-12:00

Program: "EarMaster"

Összefoglalás, dallamdiktálás, közös munka. Feladatok kiértékelése.

        

2015. 10.10. Szombat 12:00-13:00

Program: "Finále"

2015.10.09.

Verdi: Otello c. előadás látogatása a Magyar Állami Operaházban és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Vörösmarty utcai épületének és kiállításának megtekintése

A Támop 3.1.4.C-14 számú pályázat pozitív elbírálásának következtében a Barcsi Alapfokú Művészeti Iskola Vikár Béla Művészeti Iskolája klasszikus zene szakos tanulói számára lehetőség nyílt egy tanulmányi kirándulás megszervezésére. A kollégákkal és az intézményvezetővel történt hosszas egyeztetés eredményeképpen jutottunk arra, hogy a kirándulást mindenképpen Budapestre szervezzük annak kulturális sokszínűségét, történelmi- és építészeti látványosságait figyelembe véve. Mindenképpen koncertélményt kívántunk nyújtani a diákok számára, melyben megtapasztalhatják az élőzene különleges varázsát. A lehetőségek figyelembevételével (előadók, műsor, keretösszeg, kezdési- és befejezési időpont) az internet segítségével próbáltunk meg kiszűrni néhány számunkra érdekesnek ígérkező előadást a különböző színházak, koncerttermek és természetesen az Operaház kínálatából.

Választásunk a 2015. október 9-én 18:00-kor kezdődő Giuseppe Verdi: Otello című művének előadására esett. Több szempontból is megfelelő választásnak tűnt:

-          Giuseppe Verdi korának egyik legnagyobb olasz opera szerzője, zenéje rendkívül színes, érthető és élvezhető

-          a szövegkönyvet Arrigo Boito írta William Shakespeare  színműve alapján, mely így kapcsolatot teremt az irodalommal és a színjátszással

-          a Magyar Állami Operaház társulatának interpretálásában nem csalódhattunk az előadás színvonalában úgy az operaénekesek, mint a zenekar vagy a rendezés tekintetében

-          számunkra megfelelő jegyárak valamint kezdési időpont

Amint tehettük, azonnal felvettük a kapcsolatot az Operaház jegypénztárával. Az értékesítő segítőkészségének következtében gyorsan és egyszerűen sikerült lefoglalni a helyeket. Ezt követte egy 20 fős kisbusz lefoglalása, ami az utazás leegyszerűsítése és költséghatékonysága szempontjából nélkülözhetetlen volt.

Amint készen állt minden, a 12 év feletti diákok között hirdetni kezdtük ennek a kirándulásnak a lehetőségét, akik intenzív érdeklődést mutattak ez iránt.

Terveink között szerepelt egy séta az Andrássy úton, a Thália színház, az Operett színház valamint a Zeneakadémia régi épületének és kiállításának megtekintése.

Indulásunkat délelőtt 11:00-ra terveztük, hogy minden tervezett programunk megvalósítására legyen idő még az előadás kezdete előtt. Technikai okok miatt sajnos csak fél órás késéssel sikerült elindulnunk Barcsról, ami szerencsére nem befolyásolta tervezett programjaink megvalósítását. 14:30 környékén szálltunk le a buszról az Operaház bejáratával szemben az Andrássy úton. Azonnal a Vörösmarty utca irányába indultunk, ahol lehetőségünk nyílt bemenni a régi Zeneakadémia épületébe és megtekinteni annak néhány termét és időszakos kiállítását, melyen Liszt Ferenc néhány művének kéziratából részleteket, néhány levelét, személyes tárgyait és életében fontos szerepet játszó helyek fényképeit.

Időnk fogytán utunkat az Operettszínház felé vettük, megtekintettük annak főbejáratát és az aulát, valamint híres színeszeink lábnyomait és Kálmán Imre szobrát a téren. Szemben a Thália színházat láthattuk ahová sajnos nem tudtunk bejutni.

Ezt követően indultunk az Operaház felé és 17:30 körül már a kezünkben tarthattuk a jegyünket, melyet a helyszínen vehettünk át. Az előadás technikai problémák következtében negyven perccel később vette kezdetét, ami szerencsére nem jelentett számunkra problémát, a kisbusz révén nem voltunk menetrendhez kötve.

Az előadás befejeztével fájó szívvel búcsút vettünk az Operaháztól és a csodálatos fényekben pompázó Budapest látványától, 10 óra környékén indultunk haza. Haza utunk problémamentes volt, három és fél óra utazás után mindenki az ágya felé vehette az irányt.