Oldal teteje

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Vikár Béla Zeneiskola

 

dátum ikon 2015. június 16. –2015. június 20.
hely ikon Barcs

Idei évben is a szülők és tanítványaink között felmerült az igény a nagy hagyományokkal működő tábor szervezésére.
Tábor célja volt a tehetséges fiatalok tanórán, kötelező foglalkozáson túli művészeti fejlesztése napközis rendszerű táboroztatás kertén belül.
Iskolánkban jogviszonnyal rendelkező klasszikus zene és grafika tagozaton tanulók közül: 10 grafika tanszakos és 20 klasszikus zene szakos növendék vett részt programunkban.
Az érintett gyerekek kora általános iskola 3. osztályától a gimnázium 4. évfolyamáig terjedt. (művészeti iskola 1-10. évfolyam)


Táborunk lehetőséget biztosított a város különböző iskoláiból, felső tagozatos illetve középiskolás diákoknak, akik több éve járnak az alapfokú művészeti iskolába, rendelkeznek az alapismeretekkel, inspiráló hatással vannak egymásra, hogy jobban megismerjék egymás munkáit, értékeiket.
A beválogatásnál a következő szempontokat vettük figyelembe:
Az általános intellektuális képességek (lényeglátás, problémamegoldás, emlékezet, figyelem, kreativitás) színvonala, és különböző speciális területeken nyújtott teljesítmények, versenyeken helyezést, díjazást elérő tanulókat részesítettünk előnyben.
Az öt nap célja volt a nagy hagyománnyal működő zenei és képzőművészeti alkotótábor újjászervezése, a különböző képzőművészeti technikák megismertetése, munkafolyamatok kipróbálása, kamaracsoportok létesítése, közös muzsikálás megszerettetése, koncert, kiállítás látogatás által a művészetek befogadására nevelés. Intézményünkből 5 pedagógus vett részt a projekt megvalósításában, két tanszak képviseltette magát.

Mivel hangszer állományunk, grafikai kellékeink elhasználódott állapotba kerültek, beszerzésük új technikákhoz való fejlesztésük szükségessé vált. Ezért a pályázati támogatásból sikerült beszerezni ezen eszközök egy részét, melyet táborunk résztvevői aktívan használtak.
Lehetőséget adtunk egy-egy önként választott résztéma elmélyült tanulmányozására, gyakorlására. Késztettük a tanulókat önálló produktumok megvalósítására.
A program kamarazenei foglalkozások és grafikai kiscsoportos tevékenységeken keresztül, az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett, a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és képzőművészeti készségek megszerzésére, tudatosítására lehetőséget biztosított. A grafika tanszakosaink egyedi alkotásoktól a sokszorosítással is bővítették tudásukat.
Tehetséggondozó táborunk zárásaként a program alatt elkészült alkotásokat kiállítás formájában mutattuk be térségünk művészet iránt érdeklődőinek. Zenészeink az elkészült műveket (egyéni produkciók és kamarazenei művek) koncertszerűen mutatták be a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (mint partner intézmény) előadó termében. Ezáltal hozzájárultunk városunk és térsége kulturális életéhez.
Mindez a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Támogatáskezelő és az OFI támogatásával jöhetett létre.

drávamenti tábor 2015

További képek itt:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.707305069398031.1073741828.704088976386307&type=3