Oldal teteje

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Vikár Béla Zeneiskola

Szakmai beszámoló

Szeptemberben meghirdettük a Manó muzsika szakkört. "Süni zenét" az előkészítősöknek,  a címadó "Manó muzsikát" az előkészítő és első osztálynak, az "EarMaster"  hallás, hangsor, hangzat és ritmus feladatok , valamint a "Finále" kottairó programmal ismerkedhettek meg a 3-4-5-6 osztályos tanulók. Összesen 15 főre készítettem el a programokat. A kezdőkkel szerettem volna megismertetni, megszerettetni, érdekessé tenni a zenetanulást, kialakítani a csoport szellemet. A könnyebb beilleszkedés érdekében a kezdő feladatok után ezek kicsit nehezebb változatát is kipróbálhatták. A feladatokat mindig felváltva, de egymást segítve oldották meg.

2015. 09.25. Péntek 14:00 - 15:00

Program: "Süni zene"

Ismerkedés a hangokkal, hangos és halk fogalma. Ezekben a feladatokban különböző tárgyak hangját kell felismerni, rákattintani a helyes sorrendre. Csak a jó megoldás után lehet a következő feladatra menni. Ezeket a feladatokat egyenként is megcsináltuk, mert a gép mindig más tárgyak hangját adta.

        

2015. 09.25. Péntek 15:00 - 16:00

Program: "Manó muzsika"

Magas és mély hangok, állathangok, magas és mély hangszerek hangjának felismerése. A feladat hasonló mint a Süni zenében, csak itt már nemcsak a tárgyak hangját kellett felismerni, hanem a különböző zörejeket valamint a hangszerek hangját magasság illetve mélység szerint. Itt a tárgyakat könnyebben felismerték az előző feladatok után, nehezebb volt a hangszerek felismerése. Mindenki

a saját hangszerét felismerte, megismerkedhettek olyan hangszerekkel is, amiket az iskolában nem oktatnak. A jó megoldásokért pirospont járt. A rossz megoldásokat a gép nem fogadta el, így addig kellett a feladatokat ismételni, míg jó nem lett a feladat.

    

                                                                    

2015. 09.25. Péntek 16:00-17:00

Program: "EarMaster"

Hangtávolságok összehasonlítása, a nagyobb távolság felismerése. Ez a feladat előkészít a hangközök meghallásához, felismeréséhez. A jó megoldás után automatikusan kapják a következő hangtávolságot, ha nem jó a megoldás más magasságban lehetőség van a javításra. Mindenki ugyanannyi darabszámú feladatot kapott, az eredmény százalékban jelent meg. Név szerint mentette a gép, hogy mennyi feladatot oldottak meg, mennyi volt a jó és rossz megoldás.

     

2015. 09.25. Péntek 17:00 - 18:00

Program: "Finále"

A "Finále" egy kottaíró program, mellyel megismerhették, hogyan készülnek a kották, hogyan lehet képeket, szövegeket szerkeszteni. Az első foglalkozáson megtanulták a hangszerek beállítását, az ütem mutató valamint a hangsor megadását.  Ezután láthatták azokat a segédlehetőségeket amikkel a továbbiakban szerkeszthettek dalt.

      

                                            

2015. 09.26. Szombat 9:00 - 10:00

Program: "Süni zene"

Az előző napi feladatok gyors átismétlése után tovább folytattuk az ismerkedést a zenével. Terítékre kerültek a ritmusok, ütemek az egyenletes lüktetés. Megismerték a ritmusok nevét, beosztását, a mérőütést, énekléshez az egyenletes járást, hogy a zenének egyenletes lüktetése van.

         

2015. 09.26. Szombat 10:00 - 11:00

Program: "Manó muzsika"

Megismerkedtek a hangszer családokkal, ezek hangerejével, hogy mennyire fontos szerepe van a zenében a csendnek, mit jelent a tempó jelzés, fürge-lomha gyors- lassú előadásmód. Hallás utáni ritmus javítás gyakorlása, valamint a gép által adott ritmus sor beírása a feladatba. Ezek a feladatok segítik a memória fejlesztését.  A hibás megoldásokat a gép nem fogadja el. A ritmus feladatoknál nagyon kellett a pontosság.

         

 

2015. 09.26. Szombat 11:00-12:00

Program: "EarMaster"

Hangközök felismerése versenyszerűen. Először csak a könnyebb, jól felismerhető  hangközök meghallása, később fokozatosan nehezebb feladatok gyakorlása következett. Verseny feladatokat oldottunk meg. Fő cél a gyakorlás és hallásjavítás volt, valamint a pontos figyelés kialakítása, mely segít a hangszeres daraboknál is.

          

2015. 09.26. Szombat 12:00-13:00

Program: "Finále"

Hangszerek beállítása, egyszólamú kotta lap, valamint szóló hangszer zongorakíséretes lap készítése. Beállítottuk, hogy hány ütemes legyen a darab, a szóló hangszer hol helyezkedjen el. Kipróbáltunk több lehetőséget. ( esztétikum fejlesztése) Beállítottuk, hogy  a lapon hol helyezkedjen el a kotta.

              

2015. 10. 02.  Péntek 14:00 - 15:00

Program: "Süni zene"

Gyors és lassú, magas és mély fogalma, meghallása. Ebben a feladatban megbeszéltük, hogy melyek a lassú állatok, melyek a gyorsak. Azt is megbeszéltük, hogy  ezeket idegen nyelven fejezzük ki.

Zenei bemutatás alapján fel kellett ismerni, hogy a zene vajon milyen állatot utánozhat. Belehallgattunk  Saint- Saëns Állatok farsangja c. zeneműbe, Prokofjev Péter és a farkas c. műbe. Próbáltak kitalálni, hogy egy-egy hangszer kit ábrázolhat. Pl. Fuvola a madarat, mint magas hangszer, fagott mint mélyhangzású hangszer a nagypapát.

 

2015. 10. 02. Péntek 15:00 - 16:00

Program: "Manó muzsika"

Ez a foglalkozás csak a ritmusról szólt. Hallás után ritmusfelismerési feladatok sorozatát csináltuk, majd képek alapján ritmusjavítás következett. Ezeket a feladatokat lassítva és gyorsítva is megoldottuk, felhasználva azt a gyakorlatot, amit mar az előző foglalkozásokon megismertünk. Ritmusfelismerésünk bővült új ritmussal (fél hang) és azok szünetjeleivel. Felhasználták ismételten a megtanult egyenletes lüktetést, mert csak úgy fogadta el a program a ritmust, ha pontosan kopogták a megadott ritmus sort.

        

 

2015. 10. 02. Péntek 16:00-17:00

Program: "EarMaster"

Az előző foglalkozáson begyakorolták a hangközöket, most pedig a hármashangzatok következtek. Szintén sok-sok feladatot oldottak meg versenyszerűen, egyre nehezíthetve a gyakorlatokat. Nemcsak zongorán hallhattak, felbontásokat,  hanem más hangszeren, ami nehezítette a hangzatok felismerését. Betekintést nyertek más hangszer technikai játékába.

                    

2015. 10. 02. Péntek 17:00-18:00

Program: "Finále"

Dallam bevitele, kottázása, kíséret készitése. Előadásai jelek használata. Egy rövid dalt tanultak meg ezen a foglalkozáson, ( Láttál-e már valaha..) ennek a dalnak a kotta képét kellett elkészíteni. Mindenki egy-egy mozzanatot készített segítséggel. Megtapasztalták, hogy a kotta készítés nem egyszerű dolog, hiszen hangonként kell bekottázni a rövid kis dalt. Rácsodálkoznak, hogy mekkora munkát jelent egy hosszabb darab elkészítése.

      

2015. 10. 03. Szombat 9:00 - 10:00

Program: "Süni zene"

Dallamok bekottázása,  javítása  segitséggel, valamint dallamok felismerése. Eddig ez a feladat jelentette a legnagyobb problémát, mert még nem mindenkinél alakult ki biztos hallás. Ezt a feladatot hallásjavításként sokat gyakoroltuk.

     

                                                                 

2015. 10. 03. Szombat 10:00 - 11:00

Program: "Manó muzsika"

Ütemfajták,  a zene hangulata, fúvós hangszerek vonós hangszerek ( hangszercsaládok),  ezek hangjának felismerése. Miből készülhetnek hangszerek. Emberi hangok, hangmagasságok. Hangszín felismerés beszéd és ének alapján. Egymás hangjának felismerése ( kis hangtani ismertetés).  

    

2015. 10. 03. Szombat 11:00-12:00

Program: "EarMaster"

Ritmusok, ritmusjavítás, skálák felismerése hallás illetve kottakép alapján. A helyes megoldások következtében a feladatok fokozatosan gyorsulnak, ezzel nehezíthetve a félismerést.  A feladat előkészít a dallamdiktálásra, a skála menetek megjegyzésére, ezáltal gyorsabban tudnak dallamot írn

       

2015. 10.03 Szombat 12:00-13:00

Program: "Finále"

Színes kotta készítése, szöveg írása a dallam alá. Ebben a gyakorlatban a gyerekeknek az volt a feladata, hogy az ABC- neveket megtanítsák a kicsiknek. Színes kottát készítettek, hogy könnyebben meg lehessen különböztetni a magasságokat és a hangok helyét. Szín alapján a kezdőknek könnyebb a hangok helyének megjegyzése. 

 

2015. 10. 10. Szombat 9:00 - 10:00

Program: "Süni zene"

Az utolsó foglalkozás összefoglalása az eddig tanultaknak, valamint memória és zongora játék  versenyszerűen. A gyerekek párosával oldottak meg a feladatokat.

    

2015. 10. 10. Szombat 10:00 - 11:00

Program: "Manó muzsika"

Összefoglalás, puzzle játék, memória játék hangszerekkel, hangokkal. Vetélkedő, a végen virtuális oklevelet kaptak a gyerekek.

 

2015. 10. 10. Szombat 11:00-12:00

Program: "EarMaster"

Összefoglalás, dallamdiktálás, közös munka. Feladatok kiértékelése.

        

2015. 10.10. Szombat 12:00-13:00

Program: "Finále"